RDC Laboratory บริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เราคือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับสารน้ำต่างๆในร่างกาย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจาระ และสารน้ำต่างๆของร่างกายมนุษย์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และเรามีทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเกี่ยวกับเรา
บริษัท ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เราคือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เกี่ยวกับสารน้ำต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ปฏิบัติงานโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำและมีคุณภาพ ส่งต่อผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้มาใช้บริการ นำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

The Quality is not for the Compromise
บริการของเรา


โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่น


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image


Responsive image

กิจกรรมของเรา


งานเปิด คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี แล็บ


ติดตามข่าวสาร

รับสิทธิพิเศษและข่าวสารจาก
ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์
 Subscribe Now!


ติดต่อเรา

ราชสีมา ไดแอกโนสติกส์ เซ็นเตอร์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ อาร์ ดี ซี
ใบอนุญาตเลขที่ 30107000464

361 หมู่ 3 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ต. หนองจะบก อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

044-756312
063-208-2244 


E-mail:
[email protected] 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Responsive image